Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné zakázky

Rubriky

Ke stažení

Příspěvků: 0

Příspěvky

Oznámení o výsledku VŘ - motorové vozidlo pro Pečovatelskou službu

28. 5. 2018

 

Pečovatelská služba okresu Benešov

Malé náměstí 2006

25601 Benešov     IČ: 714 59 215    Tel: 317 728 258  Email: kralickova@ps-benesov.cz

 

Oznámení o výsledku výběrové řízení

 

Pečovatelská služba okresu Benešov v rámci výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zadávané dle § 31 zákona, tj, zadavatel v tomto výběrovém řízení nepostupuje v zadávacím řízení dle zákona, ale je povinněn dodržet základní zásady zákona podle §6 zákona, s názvem „Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“, na základě hodnocení podaných nabídek provedeného hodnotící komisí a následným rozhodnutím ředitelky, rozhodla o výběru dodavatele takto:

 

Seznam hodnocených nabídek

Nabídka pořadové číslo 1.:

 Auto Michálek s r.o.

 Táborská 2119

256 01 Benešov

IČ: 27109569

Nabídka pořadové číslo 2.:

Auto Babiš s r.o.

Ondřejovská 700

251 64 Mnichovice

IČ: 27183408

 

Výsledek hodnocení nabídek:

Hodnotící komise ve složení:  Bruková Nataša, Mgr.Kopecká Magdalena, Brož Václav,

předložené nabídky seřadila podle výše nabídkové ceny v Kč s DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší a nabídky byly hodnoceny takto:

1. nabídka pod poř. č. 1 - Auto Michálek s r.o.                    381.462,00 Kč

2. nabídka pod poř. č. 2 - Auto Babiš                                   426.674,00 Kč

Odůvodnění vybraného vybraného dodavatele

Dne 25.5.2018 byla vybrána jako dodavatel automobilu firma Auto Michálek s r.o., Táborská 2119, 256 01  Benešov, která podala nabídku pod poř.č. 1. Nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč s DPH. Vybraný dodavatel nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Nabídka pořadové č.1

Obchodní firma:    Auto Michálek s r.o.

Sídlo:                     Táborská 2119

                               25601 Benešov

Právní forma:         společnost s ručením omezeným

IČ:                         27109569

 

V Benešově, dne 28. 5. 2018                                            ……………………………………..

                                                                                              Mgr. Alena Králíčková ředitelka

                                                                                           Pečovatelská služba okresu Benešov

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - dodávka automobilu

10. 5. 2018

Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov

 

Oznámení o výběru nabídky - veřejná zakázka

2. 6. 2017

 

Dodávka 2 ks automobilů

24. 5. 2017

"Dodávka 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

 

výběrové řízení - dodávka automobilu pro PS

26. 2. 2015