Jdi na obsah Jdi na menu
 


TAXÍK MAXÍK

PROJEKT TAXÍK MAXÍK

 

Od 02.01.2018 je v provozu

 

TAXÍK MAXÍK

objednání: pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.

tel.: 734 574 663

 

Služby poskytované v rámci projektu Taxík Maxík představují zvýhodněné přepravní služby určené výhradně pro přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením za sociálními či zdravotními účely. Služby poskytované v rámci projektu Taxík Maxík nejsou běžnou komerční taxislužbou.

Provozovatel se zavazuje zajistit provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík v souladu s následujícími podmínkami:

 1. Přepravní službu Taxík Maxík budou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm na území města Benešov, které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.

 2. Klienti jsou oprávněni si přepravní službu Taxík Maxík objednat telefonicky – tel. č.: 734 574 663 nebo osobně u řidiče

 3. Klienti nebudou oprávněni automobil poskytující službu Taxík Maxík zastavovat na ulici ani na místech vyhrazených pro běžnou taxislužbu.

 4. Telefonické objednávky přepravních služeb Taxík Maxík se budou přijímat a vyřizovat každý pracovní den v časech od 8:00 do 17:00 hodin.

 5. Klienti budou povinni si přepravní službu Taxík Maxík objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. V rámci objednávky přepravní služby Taxík Maxík klient uvede:

  -        jméno a příjmení,

  -        údaj o svém věku nebo o tom, že je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,

  -        den a hodinu, kdy má být automobil přistaven,

  -        místo, na které má být automobil přistaven, a

  -        cíl, do kterého chce být klient pomocí služby přepraven.

 6. Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 18:00.

 7. Přepravní služby budou poskytovány na území města Benešov

 8. Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Benešov nepřesáhne 60 minut, a to včetně případné čekací doby.

 9. Cena přepravní služby Taxík Maxík bude stanovena v jednotné výši a to 25 Kč za 1 jízdu (včetně případné čekací doby) a osobu. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti po výstupu z automobilu. Pokud bude klienta doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba rovněž povinna uhradit výše uvedenou cenu 25 Kč za 1 jízdu.

 10. Smlouva o přepravě bude mezi poskytovatelem přepravní služby Taxík Maxík a klientem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany poskytovatele přepravní služby Taxík Maxík. Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do nemocnice a k lékaři.

 11. Objednávky, které nebudou splňovat podmínky služby Taxík Maxík, budou odmítnuty.

 12. Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, tzn. že má trvalé bydliště na území města a zároveň že je které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Za tímto účelem řidič požádá klienta o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže klientem předložené doklady nebudou prokazovat splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.