Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sazebník úhrad

 

 

Příloha č. 1                        Sazebník úhrad

 

 

Pečovatelské služby okresu Benešov

 

Sazebník je vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

I.  Základní činnosti/úkony

 

Úkon

úhrada Kč/jednotka

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (ohřátí a servírování jídla, nalití nápoje, přímá pomoc s podáním stravy a nápoje)

95/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (příprava, oblékání, svlékání, obouvání, nasazování protéz, ort. pomůcek, bandáže, apod.)

95/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřn. prostoru (např. přímý doprovod uživatele po bytě nebo nepřímá pomoc a dohled – pracovník uživatele pokyny směřuje)

95/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík

95/hod

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti nebo ve Středisku osobní hygieny (úhrada v SOH zahrnuje i čas potřebný k úklidu a desinfekci koupelny)

95/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, vysušení vlasů, úprava účesu, stříhání, pilování nehtů)

95/hod.

Pomoc při použití WC (výměna inkontinenčních pomůcek nebo jiná pomoc na běžné WC nebo gramofon)

95/hod.

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Donáška oběda pro jednotlivce – v DPS nebo v obci, kde je středisko PS

16/úkon

Donáška oběda pro manželskou dvojici – v DPS nebo obci, kde je střed. PS

20/úkon

Dovážka oběda pro jednotlivce – mimo obec, kde je středisko PS

20/úkon

Dovážka oběda pro manželskou dvojici – mimo obec, kde je středisko PS

25/úkon

Pomoc při přípravě a podání jídla a pití (asistence při vaření v domácnosti)

95/hod

Příprava a podání jídla (pracovnice připravuje stravu v domácnosti uživatele)

95/hod.

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti (zametání, vysávání, vytírání, vynesení odpadu, mytí nádobí, jídlonosičů, mytí sporáku, mikrov. trouby, konvice, lednice, pračky …)

95/hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování (mytí oken, dveří, radiátorů, pověšení záclon, …)

95/hod.

Donáška vody

95/hod.

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba zařízení

95/hod.

Běžné nákupy -  nepřesáhne váhu 6 kg a vejdou se do tašky 40x50 cm

95/hod

Běžné pochůzky (pošta, lékař, lékárna, …, sepsání nákupu mimo úkon)

95/hod

Velký nákup (nad rozsah běžného nákupu), nákup ošacení, vybavení domácnosti

60/úkon

Praní a žehlení ložního a osobního prádla, drobné opravy (v ceně je zahrnut i odvoz a dovoz prádla, prací prášek – uživatel může poskytnout i vlastní prací prostředek, aviváž pokud si přeje prádlo vyprat v určeném prostředku)

60/kg

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprava zpět

95/hod.

Doprovázení dospělých do školy, škol.zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veř. moci  a instituce poskytující veř. služby a doprava zpět

95/hod.

 

V rámci služby je poskytováno také základní sociální poradenství a to bezplatně.

 

II.                  Fakultativní úkony

Úkon

úhrada Kč/jednotka

Aktivizační činnosti s uživatelem

95/hod.

Dohled nad uživatelem (kontrola uživatele a jeho domácnosti)

95/hod.

Doprava klienta do Střediska osobní hygieny

40/úkon

Doprava klienta vozidlem po správním obvodě města/obce v němž žije a kde je středisko pečovatelské služby

60/hod.

Doprava klienta vozidlem mimo správní obvod města/obce nebo po správním obvodě obce, kde žije a kde není středisko pečovatelské služby

7/km

Doprovod klienta na vycházku

95/hod.

Pedikúra medicinální, klasická (je zajišťována pouze v Středisku osobní hygieny v Benešově, Vlašimi, Čechticích, Arnoštovicích a v obci Benešov)

140/úkon

Použití vysavače poskytovatele

5/úkon

Kopírovaní – např. jídelního lístku

1/stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.            Fakultativní úkony – půjčování kompenzačních pomůcek

       Úkon

úhrada Kč/jednotka

Mechanický inv. vozík

15/den

WC židle pevná

10/den

Sedačka na vanu

5/den

Chodítko s kolečky

10/den

Chodítko pevné

10/den

Chodítko skládací

10/den

Lůžko polohovací s vybavením

30/den

Močová láhev

3/den

Podložní mísa

3/den

Instruktáž

85/hod.

Asistence pracovníka PS

85/hod

Přeprava pomůcek

 7/km

Montáž

 100/úkon

Demontáž

 100/úkon

Fakultativní úkony jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří potřebují a využívají základní činnosti/úkony.

 

      IV.                   Specifikace účtování úhrady a obsahu

1.    U každé činnosti/úkonu je v tomto Sazebníku úhrad uvedena výše úhrady a jednotka, dle které je úhrada stanovována.

2.    Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

3.    Při úklidu zajištěného více pracovníky je účtováno dle skutečně spotřebovaného času na úklid násobeného počtem pracovníků, kteří úklid provádějí (pokud díky danému trvá úklid kratší dobu).

4.    V případě úkonu (např. hygiena, oblékání), kdy provádí úkon více pracovníků z důvodu, že jeden pracovník úkon nezvládne je úhrada stanovena za skutečně spotřebovaný čas potřebný k vykonání úkonu bez ohledu na počet pracovníků provádějících úkon.  

5.    Součástí úhrady úklidu nejsou úklidové prostředky. Úklid je prováděn úklidovými prostředky uživatele.

 

 V.   Platnost a účinnost

 

1.    Tento Sazebník úhrad nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2014. Smluvní strany potvrzují svým podpisem převzetí a seznámení se se Sazebníkem úhrad.

 

  

V………………….. dne: …………………………..

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení Uživatel

 

        Poskytovatel