Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prověřování kvality služeb

 

deko_obec3-copy.jpg

K prověřování a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb klientům rádi uvítáme Vaše náměty, připomínky, dotazy týkající se poskytované pečovatelské služby.

Důkladně prošetřujeme i Vaše případné stížnosti. 

Vyřizování stížností

Stížnost 
 • je vyjádření nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby
 • je sdělení osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady nebo kterou se cítí poškozen a nemůže ji řešit vlastními možnostmi, nebo jakákoli stížnost k poskytovaným službám
 • má právo podat každý uživatel pečovatelské služby
 • je organizací vnímána jako podnět pro zlepšení služby
 • nemá vliv na přístup pracovníků ke klientovi

Podání stížnosti 

 • na poskytovanou službu může stížnost podat uživatel služby sám nebo prostřednictvím jiné osoby dle svého uvážení (rodinný příslušník, ošetřující lékař, …)
 • stížnost může být podána: ústně, písemně, telefonicky, e-mailem
 • v domech s pečovatelskou službou jsou umístěné schránky, kam může být stížnost doručena i anonymně
 Stížnosti na poskytovanou službu 
 • všechny stížnosti jsou evidovány
 • stížnosti v celém rozsahu prověřuje ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov ve spolupráci s vedoucími okrsků
 • stěžovatel je informován o vyřízení stížnosti písemně, není-li dohodnuto jinak
 • lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů, při nedodržení této lhůty je stěžovatel informován
 
Stížnosti na poskytovanou službu lze podat:
Koordinátorce okrsku, pečovatelce, kterémukoli zaměstnanci organizace
nebo na adrese:  
Pečovatelská služba okresu Benešov, Masarykovo nám. 2006, 25601 Benešov
tel.: 317 728 258
 
Dále je možné se obrátit na:
 
Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
 
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 15000 Praha 5
odbor sociálních věcí, tel.: 257 280 111
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na poříčním právu 1/376, 12801 Praha 2
sekretariát: 221 921 111
 
Veřejný ochránce práv, Údolní 3, 60200 Brno
 

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 15000 Praha 5