Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslání organizace

deko_obec.jpg

Z historie
Pečovatelská služba na okrese Benešov začala působit v 70. letech minulého století, kdy byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb, po zániku okresních úřadů se nakrátko dostává pod křídla Krajského úřadu Středočeského kraje.
Od 1. 1. 2007 se zřizovatelem stává město Benešov, které tak na sebe přebírá i veškeré povinnosti, což znamená především pomoc s financováním sociálních služeb, nadále je zachována celookresní působnost na principu spolufinancování spolupracujících obcí, jejichž občanům naše organizace pečovatelskou službu poskytuje.
Od roku 2012 organizace poskytuje služby sociální prevence určené zejména pro osoby bez přístřeší.
V současné době jsou poskytovány služby sociální prevence:
- nízkoprahové denní centrum
- terénní programy
- noclehárna
- azylové domy
 
 

Pečovatelská služba

Poslání

Pomoc při zajištění důstojného života seniorů a zdravotně handicapovaných

Pečovatelská služba okresu Benešov prostřednictvím pečovatelské služby poskytuje pomoc a podporu v domácnostech uživatelů nebo ve střediscích osobní hygieny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři), zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a která jim umožňuje, zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí, pomáhá zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a odstraňuje či alespoň oddaluje nutnost umístění v pobytovém zařízení.

 

 
Poskytované služby 
 
Základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy (dovážka obědů) nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
Fakultativní činnosti:
- aktivizační činnosti s uživatelem
- bandáže a mazání končetin
- čištění ošetřovatelských pomůcek
- dohled nad uživatelem
- doprava uživatele vozidlem organizace
- pedikura
- půjčovna kompenzačních pomůcek
 
Zásady poskytované sociální služby:
 
 • dodržování práv příjemce služby
 • respekt k důstojnosti a soukromí každého klienta
 • respekt ke klientovi jako k partnerovi
 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování potřeb a volby klienta
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatele 
Cíle:
 • poskytnout takovou pomoc a podporu, která umožňuje klientovi:
 • co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí
 • umožňuje žít běžným způsobem života
 • být součástí místního společenství
 • zajistit profesní růst pracovníků organizace
 
Cílová skupina:
Občané se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s tělesným postižením, s chronickým onemocněním, senioři, kteří mají sníženou schopnost pečovat o sebe a svoji domácnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim v plném rozsahu nemohou zajistit jejich blízcí.
 
Kdy službu poskytujeme?
 
Službu poskytujeme v pracovní dny a o víkendech. Registrovaná provozní doba je od 7.00 do 18.00 hodin.
V pracovní dny: je pečovatelská služba poskytována v době od 7.00 do 18.00 hodin uživatelům ve středisku Benešov, Vlašim a Týnec n. Sázavou. V obci Heřmaničky je služba poskytována od 7.00 do 12.30 hodin, v ostatních obcích v době od 7.00 do 15.30 hodin.  
O víkendech: poskytujeme pečovatelskou službu od 7.00 do 18.00 hodin v Benešově a Vlašimi, podle potřeb a přání uživatelů. Pro efektivní poskytování je potřeba, aby pečovatelská návštěva trvala nejméně 30 minut. Během této doby může pečovatel poskytnout uživateli celou škálu pečovatelských úkonů, především zaměřených na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele a pomoc při osobní hygieně.

 
 p1260147_1.jpg