Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pečovatelská služba

deko_obec3-copy.jpg
 

 

Pečovatelská služba

Poslání

Pomoc při zajištění důstojného života seniorů a zdravotně handicapovaných

Pečovatelská služba okresu Benešov prostřednictvím pečovatelské služby poskytuje pomoc a podporu v domácnostech uživatelů nebo ve střediscích osobní hygieny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři), zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a která jim umožňuje, zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí, pomáhá zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a odstraňuje či alespoň oddaluje nutnost umístění v pobytovém zařízení.

 

 
Poskytované služby 
 
Základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy (dovážka obědů) nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
Fakultativní činnosti:
- aktivizační činnosti s uživatelem
- bandáže a mazání končetin
- čištění ošetřovatelských pomůcek
- dohled nad uživatelem
- doprava uživatele vozidlem organizace
- pedikura
- půjčovna kompenzačních pomůcek
 
Základní sociální poradenství – bezplatná služba

Občanům poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytované sociální služby:
 • dodržování práv příjemce služby

 • respekt k důstojnosti a soukromí každého klienta

 • respekt ke klientovi jako k partnerovi

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování potřeb a volby klienta
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatele 
Cíle:
 • poskytnout takovou pomoc a podporu, která umožňuje klientovi:
 • co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí
 • umožňuje žít běžným způsobem života
 • být součástí místního společenství
 • zajistit profesní růst pracovníků organizace
 
Cílová skupina:
Občané se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s tělesným postižením, s chronickým onemocněním, senioři, kteří mají sníženou schopnost pečovat o sebe a svoji domácnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim v plném rozsahu nemohou zajistit jejich blízcí.
 
Kdy službu poskytujeme?
 
Službu poskytujeme v pracovní dny a o víkendech. Registrovaná provozní doba je od 7.00 do 18.00 hodin.
V pracovní dny: je pečovatelská služba poskytována v době od 7.00 do 18.00 hodin uživatelům ve středisku Benešov, Vlašim a Týnec n. Sázavou. V obci Heřmaničky je služba poskytována od 7.00 do 12.30 hodin, v ostatních obcích v době od 7.00 do 15.30 hodin.  
O víkendech: poskytujeme pečovatelskou službu od 7.00 do 18.00 hodin v Benešově a Vlašimi, podle potřeb a přání uživatelů. Pro efektivní poskytování je potřeba, aby pečovatelská návštěva trvala nejméně 30 minut. Během této doby může pečovatel poskytnout uživateli celou škálu pečovatelských úkonů, především zaměřených na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele a pomoc při osobní hygieně.
Forma poskytování pečovatelské služby
 •  terénní – v bytech klientů, v DPS
 • ambulantní – ve střediscích osobní hygieny 

 

p1250140.jpg

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům spolupracujících obcí, tj. obcí, se kterými má naše organizace uzavřenu smlouvu, konkrétně se jedná o občany obcí:   Benešov, Bystřice, Čechtice, Čerčany, Heřmaničky, Načeradec, Křivsoudov, Sázava, Trhový Štěpánov, Týnec n. Sázavou, Vlašim.

V případě naplněné kapacity je žadatel o pečovatelskou službu zařazen do pořadníku.
 
Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:
K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může podle § 91 zákona o sociálních službách dojít v těchto případech:
 • zájemce žádá o služby, které nejsou pečovatelskou službou prováděny,
 • pokud je naplněna kapacita pečovatelské služby
 • zájemce nespadá do cílové skupiny osob, kterým je pečovatelská služba poskytována
 • zájemci o pečovatelskou službu byla poskytovatelem vypovězena smlouva o poskytnutí pečovatelské služby a to v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí
 
 

p1260155.jpg

Úhrada za poskytované služby
Pečovatelská služba je klientům poskytována za úhradu (s vyjímkou základního sociálního poradenství) – vyhl. 505/2006 Sb.
 
Pečovatelská služba poskytována bez úhrady (zákon 108/2006 Sb., § 75):
a) účastníkům odboje
b) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců
c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců
d) rodinám s dětmi, kde se současně narodily 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí 
 
Střediska osobní hygieny – SOH
Střediska osobní hygiena jsou  součástí většiny domů s pečovatelskou službou.
 
Zajišťujeme:
 • bezpečné provádění osobní hygieny i pro imobilní klienty
 • praní prádla klientům
 • svoz do SOH
 
 
p1250143.jpg
 
Úkony pečovatelské služby stanovené zákonem o sociálních službách zahrnují, dle míry soběstačnosti klienta a individuální dohody s klientem, zejména tyto činnosti:
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla
ohřátí stravy, nandání jídla na talíř, nakrájení na sousta, namletí stravy, příprava nápoje, pomoc s přímou konzumací jídla a pití příborem, lžicí
 
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
pomoc s výběrem vhodného oblečení, nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání, rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání, zapínání a zavazování obuvi
nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, ortopedických pomůcek
 
Pomoc při prostorové orientaci
doprovod klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží) nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta), komunikace s klientem napomáhající prostorové orientaci, kontrola psychického a tělesného stavu klienta
 
Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
Kontrola stability lůžka, úprava lůžkovin, kontrola funkčnosti a zabrždění vozíku, informace klientovi o průběhu přesunu, pomoc při zvedání, přidržení při přesedání na lůžko či vozík, pomoc s ulehnutím a přikrytím klienta, přistavení a uklizení vozíku 
u těžce imobilních klientů úkon prováděn dvěmi pečovatelky, případně za pomoci člena rodiny
pro poskytnutí úkonu musí být vytvořeny vhodné podmínky, nejsou-li, pracovnice může odmítnout úkon provést

 

p1250143.jpg

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 
Pomoc při úkonech osobní hygieny
ranní a večerní toaleta – pomoc nebo umytí a osušení obličeje a rukou, pomoc nebo provedení zubní hygieny, učesání vlasů
 
koupel/sprchování 
Úkon nutno předem domluvit – čas, místo, individuální průběh provedení úkonu.
Podle potřeb a schopností klienta zahrnuje: dohled nad klientem při provádění osobní hygieny, pomoc se svlékáním, napuštění vany, puštění vody, pomoc při vstupu/výstupu do/z vany nebo sprchy, omytí těla, zejména intimních partií provádí klient sám, pokud toho není schopen, pomáhá pečovatelka, vypuštění vany, osušení těla, namazání pleťovými přípravky, pomoc s oblékáním, pro těžce imobilní klienty zajištění koupele na lůžku
Koupel na SOH – zahrnuje úklid a dezinfekci koupelny
Koupel v domácnosti – lze provádět pouze v domácnostech, kde lze zajistit bezpečné provedení úkonu pro klienta i pracovnici
Osobní hygiena se provádí vlastními prostředky klienta: žínky, mýdla, kosmetické přípravky, ručníky, hřebeny, hygienické rukavice, vysoušeče vlasů (na SOH vysoušeče organizace)
 

p1260150.jpg

 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Umytí, opláchnutí, vysušení a učesání vlasů, jako fakultativní mohou být poskytnuty kadeřnické úkony – ostřihání, vodová ondulace
péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta, pokud je potřeba odborný zásah školené pedikérky je možno ho nabídnout jako fakultativní.
 
Pomoc při použiití WC
Úkon je prováděn podle potřeb a schopností klienta a zahrnuje pomoc při použítí WC, hygienického křesla, výměnu pleny nebo plenkových kalhot a likvidaci použitých, umytí a desinfekci nádoby při použití hygienického křesla.
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 
Donáška, dovoz oběda
Obědy jsou klientům  donášeny/dováženy v pracovní dny a to od různých dodavatelů, podle místa bydliště klienta, v některých lokalitách lze zajistit dietní stravování
obědy jsou rozváženy v čase od 10.30 hod. do 13.30 hod.
Obědy jsou předávány uživateli osobně.  
 
Pomoc při přípravě jídla a pití
Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá
 
Příprava a podání jídla a pití
Pracovnice sama chystá jídlo a nápoje z klientových surovin v jeho domácnosti, servíruje jídlo a nápoje klientovi, pomáhá s konzumací, případně jej krmí, sklízí, umývá a uklízí použité nádobí .

 

p1260155.jpg

Zajištění chodu domácnosti

 
Běžný úklid a údržba domácnosti
Dle potřeb klienta úkon zahrnuje tyto dílčí úkony: zametání, vysávání, vytírání podlahy na mokro bez nutnosti přesouvání nábytku, utírání prachu, setření pracovní desky a dvířek kuchyňské linky, urovnání věcí, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, umytí dřezu, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, umytí WC, umyvadla, vany, přestlání lůžka, převlečení ložního prádla, jednotlivé činnosti při praní prádla (roztřídění, vložení do pračky, pověšení, sběr suchého prádla, žehlení), zalévání květin, vynesení odpadků, mytí jídlonosičů
 
Údržba domácích spotřebičů
Základní péče o domácí spotřebiče – umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, odmrazování a mytí chladničky a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači, .....
 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku a dveří, pastování podlahy, ometení pavučin, otření prachu na skříních, umytí osvětlovacích těles, úklid ve skříních, úklid ve skříňkách kuchyňské linky, omytí obkladů v kuchyni a v koupelně a WC, sundavání a věšení záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor – chodb, balkon přiléhající k bytu.
 
Donáška vody
Nanošení vody do zásoby v připravených nádobách
 
Topení v kamnech, donáška topiva, údržba topných zařízení
Nanošení dříví a uhlí, rozdělání, naložení a zajištění. Vynesení popela, nanošení zásob uhlí a dříví na celý den nebo víkend. Čištění kamen.
 
Nákupy, pochůzky
Soupis nakupovaných věcí  předá klient:
–        v rámci předchozí návštěvy pracovnice
-         telefonicky
-         pracovnice ke klientovi dojde zvlášť (mimo DPS účtováno jako pochůzka), případně s ním sestaví seznam
Se soupisem předává klient pracovnici předpokládanou finanční hotovost, která je na soupise uvedena. Vyúčtování hotovosti je provedeno pracovnicí spolu s předáním nákupu a účtenky za něj.
                                                                                            
Běžné nákupy
Vymezení nákupu - nákup, jehož položky nepřesáhnou 6 kg a vejdou se do tašky 40x50 cm. 
 
Pochůzky
Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, apod., u klientů bydlících mimo DPS návštěva klienta za účelem předání soupisu nákupu, .
 
Velký nákup, ošacení, vybavení domácnosti:
Nákup nad rozsah běžného nákupu, nákup balení vod, nákup základního drobného ošacení po zjištění velikosti, vkusu, barvy, nákup základního vybavení domácnosti po poradě a dohodě klienta s pracovnicí.
 
Praní a žehlení osobního a ložního prádla
Předání prádla - klient předává prádlo v tašce se svým jménem.
Prádlo je roztříděno podle druhu, prádlo každého klienta je práno zvlášť. Vyprané prádlo je usušeno na sušácích (sušička) a vyžehleno, případně jsou provedeny jeho drobné opravy.
Lhůta od převzetí do předání prádla je nejvíce 10 dnů.
Úhrada za praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně drobných oprav je za 1 kg. suchého čistého prádla.
Praní a žehlení osobního a ložního prádla v domácnosti za použití zařízení, přístrojů a
prostředků klienta zahrnuje roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr suchého prádla, žehlení, skládání prádla, uložení do skříně. Takto kompletně provedený úkon je účtován dle sazebníku sazbou za kilogram suchého prádla. Pokud klient požaduje jen jednotlivé kroky úkonu, jsou účtovány jako položka „běžný úklid“ v časové sazbě.

 

p1250138.jpg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení
doprovod klienta k lékaři, na úřady, na nákupy, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby,  u částečně imobilních klientů lze k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím využít dopravy vozidlem organizace - fakultativní úkon